MATSTOVA 

BUL Sarpsborg eier huset Matstova med tilhørende tomt ved Sarpsborg torg. Navnet Matstova kommer av at det har vært kafédrift i ulike former fra huset ble kjøpt av BUL Sarpsborg i 1916 og helt fram til 1975. Deler av øvrig tomt i St. Mariegate 121 ble kjøpt av BUL Sarpsborg i 1957, og friluftsanlegget Peer Gynt hagen ble bygget på området. Driften av Peer Gynt hagen ble lagt ned i 1979. Fra 1990 har nåværende tomt vært utleid til parkering. 

BUL Sarpsborg har Matstova som det naturlige samlingspunktet for laget. Eiendommen har en grunnflate på 200 kvadratmeter, og er godt vedlikeholdt etter betydelig oppussing senest i 2018 og 2019. I andre og tredje etasje har vi velutstyrt kjøkken, garderobe, dansesal og sofagruppe, samt kontor og møterom. I kjelleren har laget snekkerverksted og vevstue. Lagsmøter, danseøvinger og mindre fester blir holdt på Matstova.

Den daglige driften blir ivaretatt av et Forretningsstyre.